Job offers

Post-doc postition
Project: Reconstruction and calibration of genome-based phylogeny of the Microtus genus using the Middle Pleistocene genomes

Full offer: ENG

 

Student position
Project: Rozwikłanie chronologicznej, geograficznej i tafonomicznej złożoności występowania nosorożca włochatego w plejstoceńskich kontekstach Polski (WOOLRHINOPOLI) i Europy

Full offer: PL