CBFPE workshop

Centrum Badań nad Fauną Plejstocenu Europy

zaprasza na warsztaty

“Zróżnicowanie gatunkowe i genetyczne fauny plejstocenu i holocenu w Eurazji”

25-27.05.2022

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Korzecko 1C, 26-060 Chęciny

Celem Warsztatów jest prezentacja jak najszerszemu gronu odbiorców najnowszych wyników prac z zakresu badań fauny i flory plejstocenu i holocenu.
Do najważniejszych zagadnień podejmowanych podczas warsztatów są rekonstrukcja historii ewolucyjnych zwierząt oraz środowiska naturalnego w okresie późnego plejstocenu i holocenu z wykorzystaniem analiz kopalnego DNA, izotopów stabilnych oraz analiz morfologicznych szczątków kostnych a także metod geologicznych i fizykochemicznych.

W 2022 roku warsztaty odbędą się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (Korzecko 1C, 26-060 Chęciny) w dniach 25-27 maja.

Udział w warsztatach jest darmowy. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie. Koszt noclegu w ECEG pokrywają uczestnicy. Zakwaterowanie możliwe jest w pokojach jedno- lub dwuosobowych.

link do Formularza Zgłoszeniowego

Poprzednie edycje:

Sienna 2019 – Program

Warszawa 2018 – Program

Białowieżą 2017 – Program